بخش: اخبار کتاب

۰

معرفی کتاب در زمینه نوجوانان

۱٫       مجموعه ارتباط بین دو نسل (مجموعه ۱۰ جلدی در زمینه تربیت نوجوانان)، موسسه مادران امروز ۲٫       پرورش هوش هیجانی نوجوانان ( فرزند پروری با محبت ، خنده و محدودیت ها) ، ترجمه فیروزه...

۰

معرفی کتاب در زمینه سلامت و تعلیم و تربیت کودکان

۱٫       نقش مادر در مراقبت و تربیت کودکان  ، ویلیام سیرز ، نشر صابرین ۲٫       نقش پدر در مراقبت و تربیت کودکان  ، ویلیام سیرز ، نشر صابرین ۳٫       تغذیه مادر در دوران بارداری...

۰

معرفی کتاب در زمینه عوارض و روش های ترک سیگار

۱٫       سیگار نه ، ترجمه مینا اخباری آزاد، نشر پیدایش ۲٫       آموزش ترک سیگار ، ترجمه شهلا یاسایی، انتشارات رشد ۳٫       راهنمای کامل ترک سیگار ، ترجمه دکتر طارمی و مریم اطاری، نشر انتشارات...

۰

معرفی کتاب درزمینه مدیریت و رهبری

۱- مجموعه کتاب های مدیریت مشارکتی از کن بلانچارد  مدیر یک دقیقه‌ای ، گفتگو با مدیریت یک دقیقه‌ای، کاربرد مدیریت یک دقیقه‌ای، رهبری و مدیر یک دقیقه‌ای، عذر خواهی یک دقیقه‌ای، مدیر یک دقیقه‌ای...