بخش: فعالیت های آموزشی من

۰

معرفی کلاس ها، جزوه‌ها و دی وی دی و سی دی های کمک آموزشی

  کلاس‌ها و کارگاه های آموزشی در زمینه مهارت های زندگی دوره آموزشی مهارت‌های زندگی ( خودآگاهی،‌ارتباط موثر،‌ مدیریت زمان، رفتار قاطعانه،‌ وابستگی سالم،‌ تفکر انتقادی، بخشش، شاد زیستن،‌ کنترل خشم ، کنترل اضطراب...