بخش: فعالیت های آموزشی من

۰

آشنایی با خدمات آموزشی نوین لاک پشت سبز در زمینه توانمندسازی فردی و سازمانی

 به نام خداوند جان و خرد برای بیشتر داشتن، باید نخست بیشتر دانست.گوته از تعداد مشتری‌های خود راضی هستید؟ برای افزایش مشتری‌هایتان چه برنامه‌ای دارید؟ چگونه مدیریتی را در سازمان خود پیاده کرده‌اید؟ چگونه...

۰

معرفی کلاس ها، جزوه‌ها و دی وی دی و سی دی های کمک آموزشی

  کلاس‌ها و کارگاه های آموزشی در زمینه مهارت های زندگی دوره آموزشی مهارت‌های زندگی ( خودآگاهی،‌ارتباط موثر،‌ مدیریت زمان، رفتار قاطعانه،‌ وابستگی سالم،‌ تفکر انتقادی، بخشش، شاد زیستن،‌ کنترل خشم ، کنترل اضطراب...