بخش: کودکان و نوجوانان

۰

مردم نسبت به دیدن کودکان کار بی‌تفاوت شده‌اند

کودکان کار به چند دسته تقسیم می‌شوند؟ براساس نگاه تحقیرشده‌ای که به توجه خاصی روی کودکان کار در خیابان منتهی شده، حداقل می‌توان کودکان کار را به دو دسته بزرگ تقسیم کرد؛ کودکانی که...

khabar.90.2.21as ۰

راه‌کارهایی برای بحث فلسفی درباره کتاب “درخت بخشنده”

 پرسش ها از: توماس وارتنبرگ، ویراستار‌: جیم جانسن در داستان پسر جوان و درخت در “درخت بخشنده”ی “شل سیلور استاین”، موضوع ارتباط مناسبی که انسان‌ باید با طبیعت داشته باشد، مطرح شده است. در...

۰

چگونه کودکان را با تاریخ آشنا کنیم؟

کودکان برای آنکه هویت یابی کنند، باید بدانند از کجا آمده اند، چه گذشته ای دارند و گذشتگان برای آن ها چه میراثی به جا نهاده اند. کودکان تنها به کمک آگاهی از تاریخ...

۰

فقر رشد کودکان را به تاخیر می اندازد!

کودکانی که در خانواده هایی با درآمد اندک زاده می شوند، دیرتر از همسالان شان برای ورود به مدرسه آمادگی پیدا می کنند. بخشی از فرایند رشد شناختی، در کودکان، هنگامی رشد می کند...