برچسب: جوانان داوطلب

۰

ساختن جوان داوطلب از کودکی

مقاله زیر در جواب سوال ” چطور جوان داوطلب بسازیم؟” در روزنامه شهروند به تاریخ ۱۸ خرداد ۱۳۹۵ چاپ شده است. «حضور این افراد (داوطلب) در جوامع بشری بهبود شرایط کشورها را در پی...