برچسب: سازمان های غیر دولتی

۰

ظرایف کار کردن در محیط روستایی

قباد یاری نویسنده وبلاگ ده و دهیاری است که در مورد تجربیات خود در زمینه فعالیت های اجتماعی٬ اقتصادی و فرهنگی در روستای تاج آباد ( رسول آباد ) سفلی می نویسد. او برای...

۰

دنداپزشک برزیلی

در حالیکه دندانپزشکان برزیلی برای گرفتن مدرک از موسسه «دندانپزشکان نیکوکار»، در جهت پیشنهاد پرداخت کمتر برای بیماران جوان با هم رقابت میکردند، فابیو تلاش کرد با ایده جدید پرداخت هزینه دندانپزشکی به صورت...