برچسب: شادی

۰

شادی یعنی

· داشتن لحظه های خوب و خوش با دیگران. · از زندگی خود لذت بردن. · شاد کردن دیگران با حرف ها و رفتارمان . · سهیم و شریک شدن در وسایل زندگی و...

۰

شاد زندگی کنیم

راهکارهایی برای تسلط بر اعصاب و افزایش اعتماد به‌نفس  . بر اعصاب خود مسلط شوید، جنبه‌های منفی زندگی‌تان را کنار بگذارید و به اعتماد به‌نفس تازه برسید. اما عمیقاً‌ در باطن شما شک و تردیدی وجود...

۰

چگونه شاد زندگی کنیم ؟

ضمیر ناهشیار مسئول بخش بزرگی از پیامدها و سبب همه تکرارها در زندگی انسان است. ما بر اساس برنامه‌های ثبت شده در ضمیر ناهشیار خود عمل می‌کنیم. در هر مرحله‌ای که باشید می‌توانید به...