برچسب: مهارت های زندگی

۰

چگونه خشم دیگران را خاموش کنیم؟

اینکه دیگران را به آرامش دعوت کرده و عصبانیت آنها را از یادشان ببریم، هنر و قدرتی بزرگ است. در خیابان، فروشگاه بنگاه معاملات، صف خرید نان (!) و … بسیار دیده ایم که ناگهان...

۰

پنج هدف مهم در زندگی

هدف واژه ایست که مطالب بسیار درباره آن نوشته اند، گفته اند و خوانده ایم مجموعه کتابهای موفقیت و در سخن بزرگان یا در فرهنگ ها و ادیان مختلف دامنه وسیعی از مجموعه هدف...

۰

چگونه اجتماعی باشیم؟

منبع :‌ نا مشخص به تکلم به خموشی، به تبسم ، به نگاه می توان برد به هر شیوه ، دل آسان، ازمن کلیم کاشانی عالی ترین دستاورد انسان در دنیا ، ارتباط شخصیت...

۰

شما تنبل یا افسرده هستید؟

منبع: نامشخص امروز، همان فردایی ست که دیروز، منتظرش بودید! شاید برای اغلب ما پیش آمده که گاهی وقت ها کارهای مان را به تعویق می اندازیم یا در انجام آن ها، کوتاهی می...