ماسک بزنیم

مواظب خودمون و دیگران باشیم.
#من_ماسک_می_زنم #من_فاصله_فیزیکی_را__رعایت_میکنم #من_به_اجتماعات_نه_میگویم #من_با_آگاهی_در_مهار_کرونا_مشارکت_میکنم.‌

1 نظر در “ماسک بزنیم”

دیدگاهتان را بنویسید