کانال ها و گروه های تلگرامی من و همسرم

لیست و لینک گروه‌ها و کانال های تلگرامی نوید بازماندگان و بهاره قادری

‏‎گروه ما و محیط زیست
telegram.me/joinchat/A7irdz33ok_czGDs0_sW0A
‏‎گروه ما و مشاعره
telegram.me/joinchat/A7irdzwzgJI7ez7KDVmFJQ
‏‎گروه رویدادهای فرهنگی،هنری،اجتماعی شیراز
telegram.me/joinchat/A7irdz2SV6luDA5vWpS0Uw
گروه توسعه پایدار شهر شیراز
telegram.me/joinchat/A7irdz-LKj8n_AE2HqpTlA
‏‎گروه مدرسه تلگرامی مهارت های زندگی
telegram.me/joinchat/Ai6_yT3f64mpldntKUuGHw
گروه مدرسه تلگرامی مدیریت عمومی
/telegram.me/joinchat/Ai6_yT3bPWjEFFhcsIsreQ
‏‎گروه مدرسه تلگرامی سازمان های غیر دولتی
telegram.me/joinchat/Ai6_yT4EBSKX4XFvGIaNRg

کانال سبزباشیم
telegram.me/sabzbashim
کانال با هم بدانیم
telegram.me/bahambedanim
کانال سرطان و کودکی
telegram.me/childcancerinfo
کانال شادترین کودک محله
telegram.me/kodakemahalleh
کانال نوجوانی
telegram.me/nojavanim
(کانال لاک پشت سبز (معرفی کلاس های تلگرامی لاک پشت سبز
telegram.me/lakposhtsabz
(کانال تو شگفت انگیزی( توانمندسازی دختران
telegram.me/toshegeftangizi
کانال فعالین اجتماعی
telegram.me/socialactivists
کانال آموزش تلگرامی پیشگیری از سرطان
telegram.me/joinchat/Ai6_yTzmuP-Dq_eMxg4YAg
کانال ترک دخانیات
telegram.me/quittobacco
کانال کمپین نه به دود دخانیات
telegram.me/smokefreezone
کانال بیایید دستهایمان را بشوییم
telegram.me/Letswashourhands
کانال چاپارخونه شیراز
telegram.me/chaparkhoonehshiraz