کلاس‌های آشنایی با کتاب‌های کودکان در زمینه مهارت‌های زندگی لاک پشت سبز

چرا کلاس های معرفی کتاب

همه ما معتقد هستیم که تمام مطالب و مهارت های خوب را باید از کودکی آموزش داد از حفظ محیط زیست گرفته تا عادت‌های غذایی سالم و همچنین مهارت های زندگی. همه ما در زندگی امروز خود با مشکلاتی از جمله عدم شناخت کامل خویشتن، هدفمند نبودن و برنامه ریزی دقیق نداشتن؛ شنونده خوبی نبودن، همدلی نکردن، عدم مسئولیت‌پذیری و پذیرش اشتباهات خود، زود عصبانی شدن، آشنا نبودن با تفکر انتقادی، درگیر رفتار های تهاجمی و منفعلانه بودن  و عدم توانایی در گفتن نه و عدم توانایی در حل مسایل روزمره زندگی مواجه هستیم و چه خوب است که در حال حاضر با وجود امکاناتی از جمله کتاب‌های مفید در زمینه مهارت های زندگی این مهارت‌ها را به کودکان خود آموزش دهیم تا با مشکلاتی که ما با آنها مواجه هستیم مواجه نشوند و حال بهتری را تجربه کنند.

شما در این کلاس ها چه چیزهایی یاد می گیرید :

در هر جلسه شما والدین عزیز یا علاقه مندان به کودک  با کتاب هایی در زمینه یک مهارت آشنا می شوید . به طور مختصر درباره خود مهارت  می آموزید همچنین درباره روش کار کتاب ها  با کودک با هم به صحبت می کنیم . مطمئن هستم که با همیاری شما دوستان کلاس های مفید و موثری را برگزار خواهیم کرد.

عناوین جلسات  مخصوص والدین :

معرفی کتاب‌هایی در زمینه  های :

مهارت ارتباط ‌موثر  و دوست‌یابی ،‌

مهارت حل مساله ،‌

مهارت خودآگاهی ،

مهارت کنترل خشم و اضطراب،

مهارت تفکرانتقادی

و مهارت تفکر خلاق

همچنین کلاس هایی برای معرفی کتاب هایی در زمنیه:

تقویت هوش هیجانی ،

فرهنگ صلح ،

سلامت و بهداشت،

نظم و قانون،

مرگ،

جدایی پدر و مادر ،

مقابله با قلدری،

کودک آزاری،

لذت از مدرسه ،

بازی های مشارکتی

و بحث فضایل اخلاقی.

تعداد جلسات هر کلاس بستگی به تقاضای شرکت کنندگان دارد.
هزینه هر نفر برای هر جلسه :‌۱۰ هزارتومان
حد نصاب برای تشکیل هر کلاس : ۵ نفر
آدرس کانال :  https://t.me/ketabvakodak
شماره تماس مربی( نوید بازماندگان )‌: ۰۹۳۵۵۳۴۷۷۸۰

دیدگاهتان را بنویسید