بخش: اخبار بهداشتی

0

معرفی کمیین نه به دود دخانیات

این کمپین توسط سایت سرطان و کودکی طراحی شده است. با امضا بیانیه کمپین و متعهد شدن  به اجرای حداقل ۵ مورد از موارد بیانیه ؛‌ برای سلامتی خود ، خانواده و جامعه‌تان قدمی...

0

پیشنهادهای پزشکی به خانواده ها در آستانه باز شدن مدرسه ها

 چند روز بیشتر به آغاز سال تحصیلی جدید و باز شدن دوباره مدرسه ها نمانده است. پزشکان برای آغاز بهتر سال تجصیلی و رسیدگی بهتر به کودکان پیشنهادهایی دارند.  ایرج خسرو نیا رئیس جامعه...