بخش: هنر و ادبیات

0

سکوت سرشار از ناگفته‌هاست…

دلتنگیهای آدمی را باد ترانه‌یی می‌خواند، رویاهایش را آسمان پر ستاره نادیده می‌گیرد، و هر دانه‌ی برفی به اشکی نریخته می‌ماند. سکوت سرشار از سخنان ناگفته ا‌ست؛ از حرکات نا‌کرده، اعتراف به عشق‌های نهان...

0

آرش کمانگیر

برف می بارد برف می بارد به روی خار و خاراسنگ کوهها خاموش دره ها دلتنگ راه ها چشم انتظار کاروانی با صدای زنگ… بر نمی شد گر ز بام کلبه ها دودی یا...

0

داستان های خواندنی شمار اول

  اشتباه فرشتگان درویشی به   اشتباه فرشتگان به جهنم فرستاده میشود   . پس از اندک زمانی داد شیطان در می   آید و رو به فرشتگان می کند و می گوید : جاسوس می فرستید...