برچسب: آخرین اخبار

0

3می 2008 ( 14 اردیبهشت)‌ روز «شات داون» مبارک

حتماً می‌توانم. احتمالاً در آن روز کتاب می‌خوانم و با دوستانم به گردش می‌روم!… حتماً این کار را می‌کنم و احتمالاً بقیه اوقاتم را به کتاب خواندن می‌گذرانم!… نمی‌دانم سر قولم می‌ایستم یا نه...