برچسب: آنتی بیوتیک

0

مقاومت ضد میکروبی چیست

سازمان بهداشت جهانی هر سال در روز جهانی بهداشت،  ١٨ فروردین، موضوع ویژه ای را برای افزایش سطح آگاهی مردم و هشدار به دست اندر کاران بهداشت و سلامت در همه کشورهای جهان بر...

0

عفونت کاندیدایی مهبل

عفونت کاندیدایی مهبل از شایع ترین عفونت های دستگاه تناسلی می باشد . کاندیدا آلبیکانس در راست روده احتمال تجمع کاندیدا در مهبل را فراهم می سازد و بالعکس .عوامل مربوط به پاتوژن :...