برچسب: ازدواج

0

اهمیت مشاوره خانواده

اهمیت و لزوم مشاوره خانواده با توجه به شیوه‌های زندگی نوین و پیچیده‌تر شدن شرایط زندگی افراد با استرسها و فشارهای حاصل از این زندگی مواجه هستند. مشاوره خانواده فرآیندی است که راه کارهای...

0

آزمون عشقی اشترنبرگ

نمره عشق شما چند است؟ به نظر اشترنبرگ عشق مثل یک مثلث است و بهترین عشق به مثلث متساوی‌الاضلاع شباهت دارد. عشق سه عنصر دارد: صمیمیت، هوس و تعهد. عشق زمانی بهترین حالت را...