برچسب: اقیانوس ها

0

اعماق چند هزار متری اقیانوس‌ها انباشته از زباله است

  نتیجه بررسی محققان نشان می‌دهد که کف اقیانوس ‌اطلس و دریای مدیترانه انباشته از زباله است. زباله‌ها حتی زندگی موجودات زنده در اعماق آب‌ها را با مشکل مواجه کرده است. پلاستیک بخش عمده...