برچسب: بحران

0

راه درست استخدام و مدیریت داوطلبان در مدیریت بحران

۱٫ گزینش و استخدام داوطلبان داوطلبان دوست ندارند با آنها مانند نیروهای قراردادی برخورد شود زیرا آنها حقوق دریافت نمی کنند.  این افراد به این دلیل به سازمان شما می آیند که  دوست دارند...