برچسب: تب كریمه كنگو،‌طریقه انتقال تب كریمه كنگو،‌روش پیشگیری تب كریمه كنگو

0

تب کریمه کنگو چیست؟ روشهای پیشگیری و درمان آن

مخزن اصلی ویروس در طبیعت کنه سخت از خانواده هیالوما می‌باشد، ویروس درتمام مراحل تکامل کنه در بدن کنه باقی می‌ماند و از طریق تخم به نسلهای بعد منتقل می‌گردد. جوندگان نیز به عنوان...