برچسب: تجارت

0

خلاصه ای از جلسه گپ و گفت شهریار امین – متخصص فن آوری اطلاعات، با دانش آموختگان مدرسه پرتو

فتگوی زیر، خلاصه ای از جلسه گپ و گفت شهریار امین متخصص برنامه نویسی، با دانش آموختگان مدرسه پرتو در مورد “تجارت الکترونیک” است که در تاریخ ۱۷ خردادماه ۱۳۹۱ برگزار گردید. شهریار امین...