برچسب: ترک دخانیات

0

معرفی کتاب در زمینه عوارض و روش های ترک سیگار

۱٫       سیگار نه ، ترجمه مینا اخباری آزاد، نشر پیدایش ۲٫       آموزش ترک سیگار ، ترجمه شهلا یاسایی، انتشارات رشد ۳٫       راهنمای کامل ترک سیگار ، ترجمه دکتر طارمی و مریم اطاری، نشر انتشارات...