برچسب: توسعه فرهنگی کودکان

0

معرفی نهادهای مدنی فعال در زمینه کتاب و ترویج کتاب خوانی

شورای کتاب کودک و نوجوان : http://www.cbc.ir انجمن نویسندگان کودک و نوجوان : http://www.nevisak.com کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان :  http://www.kanoonparvaresh.com کانون توسعه فرهنگی کودکان :  http://www.ccdc.ir خانه کتابدار کودک و نوجوان و...