برچسب: حفظ محیط زیست، تهدیدات محیط زیست، گرمایش زمین،

0

گزارش زیست‌بوم از آخرین تلاش‌ها برای کاهش تغییرات آب و هوایی در برلین

  زیست بوم/ نفیسه پناهی*: (IPCC)مرجع تحقیقات تغییرات آب و هوایی ارزیابی خود را در زمینه اقدامات برای کاهش تغییرات آب و هوایی ارائه کرد.  به گزارش زیست بوم، گروهی از دانشمندان پیشرو و...