برچسب: حفظ محیط زیست، گرمایش زمین، کمبود آب، ایران، حیوانات وحشی، دوستدار محیط زیست،

1

حیات وحش؛ قربانی خودخواهی ما

سود خرید و فروش حیوانات وحشی سرسام آور است؛ آنقدر که بعد از قاچاق اسلحه و موادمخدر از آن به عنوان سومین تجارت پرسود غیرقانونی دنیا یاد می شود. شرایط محیط زیستی کشورمان نیز...