برچسب: خیانت

0

خطر در بیخ گوش مردان هوسران

آفتاب: این نتایج هشدار دهنده از مطالعات محققان ایتالیائی به دست آمد که مطالعات قبلی را پیرامون علل خیانت و تاثیرات آن را مورد بررسی قرار داده بودند. این بررسی‌ها نشان داد که مرگ ناگهانی...