برچسب: داستان های كوتاه و خواندنی

0

داستان های خواندنی شمار اول

  اشتباه فرشتگان درویشی به   اشتباه فرشتگان به جهنم فرستاده میشود   . پس از اندک زمانی داد شیطان در می   آید و رو به فرشتگان می کند و می گوید : جاسوس می فرستید...