برچسب: داوطلب

0

خصوصیت های یک فعالیت داوطلبانه

خصوصیات یک داوطلب: – باید اول خودش را بشناسد – باید عاشق باشد – باید پای همه چیز به ایستد – باید جامعه اش را خوب بشناسد – باید درد مردمش را بداند –...