به مناسبت روز جهانی ایدز؛ دبیرکل سازمان ملل خواستار شد: شتاب حرکت برای پایان دادن به ایدز برای همیشه