برچسب: دهكده جهانی، زندگی قبیله ای، مارشال مك لوهان، عصر ارتباطات، عصر اینترنت، سه كهكشان مك لوهان، ویكی پدیا، انتشارات سروش، انتشارات مروارید

0

مقایسه دیدگاه های مارشال مک لوهان با جامعه ایرانی

مقدمه : مارشال مک لوهان جامعه شناس و فیلسوف کانادایی و استاد دانشگاه تورنتو بود که در سال 1911 به دنیا آمد.آثاری چون کهکشان گوتنبرگ(در رابطه با ظهور چاپ و صنعت چاپ است)،شناخت وسایل...