برچسب: دهه هشتاد

0

درباره بزرگترها و نسل نوجوان امروزی

این توشنه به تاریخ 24 خرداد 1395 در زورنامه شهروند منتشر شده است. جمعه‌شب است و تیتر «چشم‌انداز فرهنگی و اجتماعی نسل دهه هشتادی‌ها چیست؟ و این نسل به کجا دارد می‌رود؟» جلوی چشمم...