برچسب: روز جهانی بشردوستانه، بانكی مون، سازمان ملل متحد، صلح دوستانه، شهروندان،

0

هر اقدام بشردوستانه جرقه ای در راه تحول جهانی

تهران، 29 مرداد ماه 1391(مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد) – بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل متحد در پیامی به مناسبت روز جهانی بشردوستانه 19 اوت 2012 برابر با 29 مرداد ماه 1391 بر...