برچسب: روز جهانی ایدز

0

یک فعال مبارزه با ایدز شوید و پیش به سوی دنیای عاری از ایدز.

امروز اول دسامبر سال ۲۰۱۱ میلادی برابر با دهم آذرماه سال ۱۳۹۰ هجری خورشیدی سی امین سالگرد روزجهانی ایدز است. ایدز تنها یک بیماری عفونی نیست. ایدز یک حرکت جهانی است برای کاهش نابرابری...