برچسب: روز جهانی داوطلب

۰

روز جهانی داوطلبان

روز جهانی داوطلبان هر ساله در تاریخ  ۵ دسامبر مطابق ۱۴ آذر در همه کشور های جهان برگزار شده و به طور قانونی توسط سازمان ملل به رسمیت شناخته می شود. در این روز...

۰

کار داوطلبانه، سلامت و پویایی جامعه را به ارمغان می آورد!

فعالیت داوطلبانه، در طول تاریخ پایه گذار کارهای ماندگار و برپا نگه دارنده نهادهای انسان دوستانه بسیاری در جهان است. از ۷۵هزار نیروی داوطلب سازمان ملل که در کشورهای مختلف دنیا، برای پیشبردن هدف‌های...