برچسب: روز جهانی داوطلب

0

روز جهانی داوطلبان

روز جهانی داوطلبان هر ساله در تاریخ  5 دسامبر مطابق 14 آذر در همه کشور های جهان برگزار شده و به طور قانونی توسط سازمان ملل به رسمیت شناخته می شود. در این روز...

0

کار داوطلبانه، سلامت و پویایی جامعه را به ارمغان می آورد!

فعالیت داوطلبانه، در طول تاریخ پایه گذار کارهای ماندگار و برپا نگه دارنده نهادهای انسان دوستانه بسیاری در جهان است. از ۷۵هزار نیروی داوطلب سازمان ملل که در کشورهای مختلف دنیا، برای پیشبردن هدف‌های...

0

خصوصیت های یک فعالیت داوطلبانه

خصوصیات یک داوطلب: – باید اول خودش را بشناسد – باید عاشق باشد – باید پای همه چیز به ایستد – باید جامعه اش را خوب بشناسد – باید درد مردمش را بداند –...