برچسب: روز زمین پاك،‌ حفظ محیط زیست، فعالان حفظ محیط زیست

0

آلودگی های زیست محیطی تهدید جدی برای کره زمین

دوم اردیبهشت ماه هر سال را روز جهانی زمین نامگذاری کرده اند و مردم دنیا هرساله این روز را جشن می گیرند و برای اینکه زمینی پاک داشته باشیم اقداماتی را انجام می دهند،...