برچسب: رو شهای استفاده

0

شیوه های به کارگیری گیاهان دارویی

از مجله  درمانگر:سال دوم شماره 5، بهار 84 نویسنده :ساسان جعفرنیا مسلماً اطلاعات مربوط به اثرات و خواص دارویی گیاهان از زمان‌های بسیار دور، به تدریج به دست آمده و سینه به سینه منتقل...