برچسب: سازمان ملل متحد، تغییرات اقلیمی، گرمایش زمین، نجات زمین، حفظ محیط زیست، انسان، مجمع جهانی، گزارش جهانی، توسعه پایدار، کشورهای جهان

0

پانزده سال تا نجات زمین

تهران-ایرنا-کارشناسان سازمان ملل می گویند: برای اینکه افزایش دمای زمین کمتر از دو درجه سانتی گراد باقی بماند، باید انتشار دی اکسید کربن و دیگر گازهای گلخانه ای تا سال 2050، 40 تا 70...