برچسب: سازمان ملل متحد‏ اسهال کودکان‏ ، فقر، اهداف توسعه هزاره، روز جهانی ذسرویس بهداشتی

0

به مناسبت نخستین گرامیداشت روز جهانی سرویس بهداشتی

عدم دسترسی دو میلیارد و 500 میلیون نفر از مردم جهان به تاسیسات بهداشتی مناسب تهران 27 آبان 1392 (مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد)—دبیر کل سازمان ملل متحد در پیامی به مناسبت روز جهانی...