برچسب: سازمان های مردم نهاد

0

سازمان‌های غیر دولتی (مبانی و حیطه های عمل) ( قسمت اول)

در این قسمت به صورت تیتروار با تعاریف،‌ویژگی‌ها و دسته بندی‌های سازمان‌های غیر دولتی آشنا می‌شوید. تعریف سازمان‌های غیر دولتی – Non-governmental organizations سازمان غیردولتی یا سازمان‌های مردم نهاد از دیدگاه های مختلف تعاریف متنوع و...