برچسب: سرطان زایی، ظرف یكبار مصرف، حفظ محیط زیست، مواد شیمیایی،‌پلیمرها

0

هشدار در مورد مواد سرطانزای ظروف یکبار مصرف

عضو هیئت علمی پژوهشگاه پلیمر گفت: مواد سرطانزای ظروف یکبار مصرف شفاف یا پلی‌استالینی که در بسیاری از ارگانها و مراسم برای چای و دیگر مواد غذایی داغ استفاده می‌شوند در دمای 40 درجه...