برچسب: سرطان پستان، سرطان سینه،‌ پیشگیری،‌ اطلاع رسانی،‌ ماه اکتبر،‌مهرماه ٰ ایران پینک

0

مهر ماه، ماه آگاهسازی سرطان پستان

در بسیاری از کشورهای دنیا ماه اکتبر ماه آگاهسازی سرطان پستان است. ما می توانیم در ایران مهرماه را به این نام، نام گذاری کنیم. در واقع تلاش ها ی ما می تواند در...