برچسب: سمن ها، سازمان های غیر دولتی ، حقوق شهروندی، آموزش سازمان های غیر دولتی، حقوق بشر، كمسیون حقوق بشر، مجلس، آرین منش

0

سمن ها می توانند به احقاق حقوق شهروندی کمک کنند

حقوق شهروندی – نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، با توجه به طرح ناظر بر فعالیت های سازمان های مردم نهاد در مجلس گفت: برداشت درباره عملکرد سازمان های مردم نهاد در واقع...