برچسب: سیاوش کسرایی

0

آرش کمانگیر

برف می بارد برف می بارد به روی خار و خاراسنگ کوهها خاموش دره ها دلتنگ راه ها چشم انتظار کاروانی با صدای زنگ… بر نمی شد گر ز بام کلبه ها دودی یا...