برچسب: صلح، كره جنوبی، یونسكو، پیام یونسكو، مدرسه، ترویج صلح،‌سال 2013،‌

0

مدرسه ای که در آن صلح حرف اول را می زند!

 یک مدرسه صد و دو ساله در کره جنوبی به پروژه شبکه مدرسه های مشارکتی یونسکو (ASPnet) پیوست. این مدرسه در روز ۱۳ آگوست، به طور رسمی و با حضور ایرینا بوکوا دبیرکل یونسکو...