برچسب: طب این سینایی

0

گیاهان دارویی OTC/ بخش نخست (آ- خ)

آنغوزه دارای اثر ضد اسپاسم و بادشکن است و در رفع بیماری‌های تنفسی و دستگاه گوارش با منشا عصبی استفاده می‌شود. همچنین به عنوان ادویه در مواد غذایی مصرف دارد. موارد استعمال در طب...