برچسب: طوفان فکری

0

توفان فکری

مقدمه   توفان فکری   “BRAIN STORMING” یکی از شناخته شده ترین شیوه های برگزاری جلسات هم فکری و مشاوره بوده و کاربرد جهانی دارد. این روش دارای مزایا وویژگیهایی منحصربه فرد است . درواقع بسیاری...