برچسب: عاطفی

0

پیش‌روی جامعه به سوی طلاق عاطفی

طلاق عاطفی شکلی از رفتار میان همسران است که فقط از نظر فیزیکی در کنار هم حضور دارند. به گزارش باشگاه خبرنگاران، همسران در طلاق عاطفی از نظر اخلاقی و عاطفی جدا از هم...