برچسب: عضق

0

همان تغییر باش که می‌خواهی در دنیا ببینی

نوید بازماندگان فعال مدنی از من خواسته شده تا درباره این‌که اگر درحال حاضر به کهنسالی برسم چه حسرت‌هایی از دوران جوانی خواهم داشت، بنویسم اما من هیچ قرابتی با این سوژه ندارم. چرا...