برچسب: عوارض مصرف الکل

0

مقاله ای دیگر بر مضرات الکل

الکل نام عمومی گروهی از مشتقات هیدورکربن هاست که یک یا چند اتم آنها با گروه هیدروکسیل جایگزین شده است. الکل، بویژه اتانول، کند کننده فعالیت سیستم عصبی مرکزی است و دارای عواض جانبی...