برچسب: فعالیت داوطلبانه

0

کار داوطلبانه، سلامت و پویایی جامعه را به ارمغان می آورد!

فعالیت داوطلبانه، در طول تاریخ پایه گذار کارهای ماندگار و برپا نگه دارنده نهادهای انسان دوستانه بسیاری در جهان است. از ۷۵هزار نیروی داوطلب سازمان ملل که در کشورهای مختلف دنیا، برای پیشبردن هدف‌های...