برچسب: فعالیت داوطلبانه

0

کاری انجام بده

“کاری انجام بده ” یکی از پروژه های موسسه پژوهشی کودکان دنیا براى نوجوانان و جوانان است که پس از سمینار عشق به طور رسمی فعالیت خود را آغاز کرده است. این گروه با...

0

خصوصیت های یک فعالیت داوطلبانه

خصوصیات یک داوطلب: – باید اول خودش را بشناسد – باید عاشق باشد – باید پای همه چیز به ایستد – باید جامعه اش را خوب بشناسد – باید درد مردمش را بداند –...

0

ظرایف کار کردن در محیط روستایی

قباد یاری نویسنده وبلاگ ده و دهیاری است که در مورد تجربیات خود در زمینه فعالیت های اجتماعی٬ اقتصادی و فرهنگی در روستای تاج آباد ( رسول آباد ) سفلی می نویسد. او برای...