برچسب: فلسفه

0

آموزش فلسفه به کودکان

موضوع فلسفه و کودک عنوان جدیدی است که در دهه‌های اخیر تحت عنوانهای مختلفی از جمله فلسفه برای کودکان   (P4C)   ، فلسفه با کودکان   (PWC) ، فلسفه و کودک (PAC) و … به عرصة...